Home Privacy policy

Privacy policy

BUN hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In ons privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BUN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In ons privacy statement lees je onder andere welke persoongegevens we verzamelen, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Indien je vragen hebt over het privacy statement neem dan contact met ons op via 036-5354443 of via info@bun.nl.

Cookies

p.CookieDeclarationDialogText {display: none !important;}